Ochrana osobních údajů

Ochranu Vašich soukromých údajů bereme vážně. Všechny osobní data jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Bepečnost

Našim cílem je, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře a především bezpečně. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Děláme vše proto, abychom svěřené údaje zabezpečili proti zásahu nepovolaných osob, ztrátě, či zničení.  

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@centrumvitalitynadlani.cz

Kodex ochrany údajů

V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, ze které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Účel získávání osobních informací

Obchodní údaje jsou využívány pro účely technického vývoje webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Možnost odhlášení

Osobní údaje Vámi poskytnuté nám slouží k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast při poskytování informacích tohoto typu je zcela dobrovolná. Kdykoli nás můžete kontaktovat a odhlásit se.

Cookies

Pro snadnější orientaci a pohyb na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči. Používání cookies si můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme, kontaktujte nás na adrese Info@centrumvitalitynadlani.cz.

 

Jiří Gavar
Nad Dvorem 179/23
713 00 Ostrava

IČ: 718 647 17
DIČ: CZ7712065625